Двойно – удебелени тръби

Тръбите на рамката преминават през специален процес, за да се премахне материал от областите с по-малко налягане и да се остави по-дебел профил, където има по-голямо налягане. Резултатът от този процес води до изпълнението на много лека конструкция на рамката без да засяга нейната издръжливост.