СОХ оборудване

СОХ оборудване – СОХ компоненти са специално проектирани за велосипеди DRAG. По този начин постигаме техническо взаимодействие между отделните компоненти и рамката, а това е в унисон и с цялостната визия.