CI

C1 – бест селърът на DRAG за най-големите скокове и най-неутъпканите пътеки.