Мисия

DRAG активно промотира увеличаването на броя на велосипедистите в България и повишаване на вниманието относно темите, касаещи колоезденето, от своето основаване през 2000г.

Ние, както и българското колоездене като цяло, извървяхме дълъг път от организирането на първото ежегодно детско състезание в Южния парк и съпътстващото вело-шествие в центъра на София по време на Европейската седмица на мобилността на 22ри септември 2002г.,  до сега. Ние също подкрепяме и вземаме участие във всяка инициатива, свързана с велосипедния спорт, когато нейните организатори са социално-отговорни и целите им са в полза на колоезденето. Ние се борим да подобрим условията за колоездачите в България и да спомогнем за увеличаване броя на хората, използващи велосипеди за отдих или начин на придвижване, защото знаем, че това носи много ползи не само с оглед на околната среда и намаляване на въглеродните емиции, но и по отношение на личното здраве и щастие.

Ето някои от вело-инициативите, които сме организирали или подкрепили в последните години:
– 30  000 километровата обиколка около Средиземно море, инициирана от Фондация Фактор с цел да се повиши вниманието към екологичните проблеми в района
– изграждането на Skill байк парк в Банско, където децата да  усвояват и упражняват уменията си  върху колелото
– съорганизиране и спонсориране на ежегодната 100-километрова Обиколка на Витоша, най-голямото състезание за аматьори в България
– спонсориране на кампанията на БНТ за по-безопасно пресичане на пешеходците и приучаване на децата към повишено внимание на пътя.

Ние също пропагандираме социално-отговорния начин на живот и сред служителите на компанията, насърчавайки ги да пътуват до работа с колело, или организирайки колективно засаждане на дръвчета във Витоша.