Европейският колоездачен съюз (UEC) избра българската компания DRAG за официален доставчик. Логото на DRAG фигурира в официалната страница на организацията.

Велосипеди DRAG са дарени от UEC на Арменската, Азербайджанската, Беларуската, Грузинската, Литовската и Украинската колоездачни федерации.

Велосипеди Drag се произвеждат в България и предлагат разработки за всеки стил.