„Веломания“ ЕООД  получи от ИАНМСП своя ваучер №000467 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0527 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.


Главна цел
: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана накратко Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране

Бенефициент: „Веломания“ ЕООД 
Начало: 21.01.2021 г.
Край: 21.10.2021 г.