На 08.03.2018 президента на клуб GSC Blagnac Vélo Sport 31  представи новите специално изработени велосипеди DRAG BlueBird ER както и състезателите на отбора за сезон 2018.
Отбора изглежаше пределно мотивиран за големи резултати през предстоящия сезон.