Заместник министър-председателят, отговарящ за управлението на средствата от Европейския съюз, Илияна Цанова се придвижва с колело до работното си място.  Във все още топлото време министърката бе забелязана да отива на работа със своя ситибайк DRAG City Hawk. С костюм, усмивка и на колело в делничния динамичен град.